Hälso- och Sjukvårdschef

- Landstinget Sörmland

Hälso- och sjukvårdschefen i Landstinget Sörmland leder en komplex verksamhet i kunskapsintensiv miljö med 5 000 anställda, bland annat tre sjukhus, och en budgetomslutning på 5 miljarder.

Som hälso- och sjukvårdschef blir du direkt underställd landstingsdirektören och ingår i koncernledningen.

Du kommer att arbeta nära den politiska ledningen så förståelse för politiskt styrda organistioner är en förutsättning. Du är ansvarig tjänsteman och föredragande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Helhetssyn och intresse för samverkan internt och externt är en viktig faktor.

Du har akademisk utbildning med anknytning till vårdsektorn. Du har gedigen erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå och god insikt i sjukvårdens villkor, problem och behov. Du bedriver ett öppet och modernt ledarskap. Du är utvecklingsinriktad, strategisk och trygg i din ledarroll.

För mer information, kontakta:
Ingela Papinski
tfn 070 – 576 18 76


Tillbaka till listan »

Resultatet skapas av personligheten