Coachning

Uppnå resultat i det personliga och yrkesmässiga livet

Coaching eller det försvenskade uttrycket coachning är ett kompanjonskap mellan coach och klient så att klienten kan uppnå sina mål, leva efter sina värderingar och bli det bästa han eller hon kan vara.

Alla vill veta hur de kan bli bättre, uppnå sina mål och hur de ska kunna utnyttja sin fulla potential. Coaching är svaret. Coaching är pragmatiskt, hjälper till att klargöra mål, att göra målen utmanande och motiverande och sedan att uppnå de målen med den energi som kommer från individens djupast liggande värden.

Metod

Coachen utgår ifrån den givna, specifika och unika situation som varje person befinner sig i.

Genom våra internationellt certifierade coacher hjälper vi individer och organisationer att utvecklas snabbare och producera mer tillfredsställande resultat.

  • Affärscoaching handlar om arbetsrelaterade frågor och arbetsutförande.
  • Executive coaching coaching för ledare på högsta nivå för att förbättra strategiskt beslutsfattande och ledarskap.

Mål

En fördjupad självinsikt ger en ökad acceptans av de egna förutsättningarna och därmed en större trygghet och förankring i den egna personligheten. Detta är en grundförutsättning för individens utveckling av sitt beteende och för att bättre kunna förstå och anpassa sitt agerande i olika situationer och därmed uppnå bättre resultat och bättre tillfredsställelse med den egna insatsen.


Resultatet skapas av personligheten