Kvalitetssäkring

Dufwa Ledarskaps Kvalitetshandbok

Dufwa Ledarskap:s rekryterings- och searchprocess är kvalitetscertifierad enligt ISO 9002, med stöd av Sveriges Provnings- och Forskningsanstalt (SP-certifiering) i Borås. Kvalitetscertifieringen genomfördes i februari 1999.

Dufwa Ledarskap arbetar enligt normerna för ISO 9002 och har arbetat fram en kvalitetshandbok som reglerar företagets arbetsstruktur framför allt avseende rekrytering. Våra kunder får självklart ta del av denna kvalitetshandbok om så önskas.

Dufwa Ledarskaps kvalitetspolicy

Dufwa Ledarskap skall tillhandahålla rekryteringstjänster av sådan kvalitet att man ses som en långsiktig samarbetspartner. Företaget skall alltid driva en kontinuerlig kvalitetsutveckling, detta är en grundförutsättning för vår långsiktiga överlevnad. Kvaliteten säkerställs genom kontinuerligt förbättringsarbete och uppföljning med stöd av ISO 9002-standarden.

Ansvarig för kvaliteten i varje uppdrag är enskild konsult.

Dufwa Ledarskap fortsätter sin metodutveckling i samverkan med professor Bertil Mårdberg.
Resultatet skapas av personligheten