UGL – utbildning (Utveckling av Grupp och Ledare)

Kursen är avsedd för personer som har ledaruppgifter eller intresse för frågor som rör ledarskap och mänskliga relationer i grupp. UGL är en bra bas för den som vill utveckla ett konsultativt förhållningssätt.

Chef/anställd eller personer i inbördes beroendeställning bör inte gå på samma kurs, då detta kan hämma beteendet hos båda två.
Målsättning och innehåll.

UGL-programmet syftar till att deltagarna ska få praktisk och teoretisk kunskap om hur en grupp utvecklas samt färdigheter som gör dem mer effektiva som medlemmar och ledare i grupper.

Ur innehållet:

  • Reflektion och lärande enskilt och i grupp
  • Olika konflikthanteringsverktyg
  • Kommunikation direkt och klart
  • Ta och ge utvecklande feedback
  • Att urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa
  • Förståelse för att det finns behov av olika ledarstilar
  • Värderingar och olika beteendenGenomförande

UGL är ett intensivt program som pågår i fem dygn på internat, flera kvällspass ingår. Glöm arbete och privata engagemang under fem dagar och satsa allt på dig själv.

Kursledning

Ansvariga kursledare är Lars-Åke Blomqvist, Göteborg. Tel 0704 28 02 92, e-post: larsakeb@dufwa.com

Resultatet skapas av personligheten