Ledarutveckling

Den personliga utvecklingen leder till de mest bestående resultaten för en ledare

Dufwa Ledarskap erbjuder individuella utvecklingsprogram för ledare som ger en bättre insikt i den egna personen och hur man uppfattas av andra. Detta ger en ökad tydlighet i ledarskapet vilket leder till ett bättre resultat för våra kunder.

Ledarutveckling kan ses ur två skilda perspektiv:

  • Kompetensutveckling, där ledaren ökar sina insikter och förståelse i konkreta ämnesområden, t ex ekonomi eller administration.
  • Personlig utveckling, där ledaren genomgår en aktiv inre process och får ökad självinsikt kopplad till den dagliga verksamheten och det ansvar den medför. Denna ökade självinsikt påverkar och utvecklar hans/hennes ledararbete.


Arbetsmetodik

När vi startar ett utvecklingsprogram tar vi vår utgångspunkt i den metod för personlighetsbedömningar som vi utvecklat under 40 år. Varje individ är unik med sina egna styrkor och begränsningar. Vi bedriver därför vår ledarutveckling i samtal med varje individ enskilt där hela fokus ligger på den enskilda individens utveckling i den aktuella arbetssituationen.

Mål – personlig insikt

Målet för personlig utveckling är att få en förbättrad insikt i sin egen person och sina egna förutsättningar, samt att förstå hur omgivningens upplevelse av hur man beter sig och agerar avgör hur väl man lyckas i sin uppgift som ledare.

En fördjupad självinsikt ger en ökad acceptans av de egna förutsättningarna och därmed en större trygghet och förankring i den egna personligheten. Detta är en grundförutsättning för individens utveckling av sitt ledarbeteende och för att bättre kunna förstå och anpassa sitt agerande i olika ledarskapssituationer.

Tryggheten i ledarskapet ger ett tydligt ledarbeteende. Tydligheten i ledarskapet är en grundförutsättning för att skapa trygghet och effektivitet i en organisation.

Resultatet skapas av personligheten