Om Dufwa Ledarskap

All verksamhet går ut på att skapa resultat. Vi menar att den helt avgörande strategiska resursen för att nå framgång är människorna. Människans grundläggande potential styrs till större delen av hennes personlighetsmässiga förutsättningar.

Resultatet varierar mycket mellan olika personer beroende på deras förutsättningar. Vår uppgift är att se till att våra kunder alltid har de mest lämpade personerna för sina uppgifter. Därmed blir vi en aktiv partner i våra kunders resultatutveckling.

Att mäta och utvärdera en människas personlighet är inte enkelt. Vi har mer än 30 års erfarenhet samlade i våra koncept och metoder. För att motsvara våra kunders högt ställda krav i den föränderliga värld vi verkar i, vidareutvecklas kontinuerligt dessa metoder i samråd med Professor Bertil Mårdberg, Sveriges främsta namn inom testmetodik. Med utgångspunkt i vår metod för personbedömning arbetar vi inom två områden.

Dufwa Ledarskap är sedan 1993 ett ledande företag inom rekrytering och ledarutveckling. Vi har idag kontor i Stockholm och Göteborg. Företaget består av konsulter med en bred erfarenhetsbakgrund och kompetens inom en rad områden såsom företagledning, psykologi, ekonomi, ledarutveckling samt personal- och organisationsfrågor. Vår breda kompetens och erfarenhet innebär att vi alltid kan sätta oss in i och förstå varje kunds specifika behov och önskemål.

Vi samarbetar med såväl privatägda företag som offentliga organisationer som kommuner, landsting och myndigheter, ofta i kraftfulla förändringsprocesser.

Med vår djupa kompetens kan vi genom rekrytering och ledarutveckling ge våra kunder de bästa förutsättningarna att skapa en stark. långsiktig resultatutveckling. Vår huvudsakliga insats sker genom utvärdering och utveckling av individers personlighet ställd mot företagets framtida behov.

Dufwa Ledarskaps framgångar grundar sig på 30 års erfarenhet från uppdrag inom näringsliv och offentlig sektor.

Resultat

Resultatet skapas av personligheten