PUL

Under ”Aktuella uppdrag” kan du se våra utlysta tjänster. Du kan genom att registrera dig söka våra utannonserade tjänster. Det går också bra att lägga in din intresseanmälan och registrera ditt cv i Dufwas databas utan att söka en specifik tjänst. Vi lämnar inte ut någon information om dig till tredje part utan ditt godkännande.

Vem har tillgång till informationen?

Det är du själv som registrerar, uppdaterar och raderar de uppgifter du registrerat i denna CV-databas. Vi uppmanar alla sökande att fortlöpande uppdatera sina personuppgifter så vi alltid har aktuell information.

Samtycke

Dufwa hanterar de uppgifter du lämnar i enlighet med personuppgiftslagen, PUL (1998:204). Du har rätt att få ta del av personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras.

I och med att du lägger in dina uppgifter i vår CV-databas samtycker du att Dufwa Ledarskap får lagra och sammanställa dessa uppgifter.

Om du har frågor angående användandet av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, info@dufwa.com.

Resultatet skapas av personligheten